Fancy Dress Competition 2021

Guests

IMG_0231

Thakur K C Parihar

founder & Chairmen, Himachal Film Cinema

Sheela Singh

Chairmen, MAHILA SAHITYAKAR SANSTHA

(bilaspur)

Dr. Sandeep Sharma

Chairmen, Rashtriya Kavi Sangam

(Himachal pradesh)

Vikram Kaushal

vice chairmen, janjatiya kala sanskritik and sahityik manch

(Himachal pradesh)

Vikas Gupta

Correspondant

Winners

MANASVI-GUPTA

Manasvi Gupta

(Winner Kids Section)

Apoorva

Apoorva

(Winner Female Section)

Balwinder Singh

Balwinder Singh

(Winner Male Section) 

Participants

Scroll to Top